OM KTFN

Kunstterapiforeningen Norge (KTFN) er en landsdekkende forening av kunstterapeuter i hovedsak utdannet ved to ulike skoler, Institut for kunstterapi i Danmark og Sattva Kunstterapeutisk Institutt i Norge.

Foreningen ble stiftet i 2001. 

 

ORGANISASJON

Foreningen er en nettverksorganisert utøverorganisasjon for kunstterapeuter som skal arbeide for å utvikle faget kunstterapi. KTFN arbeider med å skape et forum innen faget for utveksling av kunnskap, ideer og erfaringer, for diskusjon av problemstillinger og faglig veiledning. 

Virksomheten består av en kjerne: Landsstyret som øverste organ, samt styret og stab som står for den daglige driften. 

Foreningen skal styrke kunstterapeuters faglige identitet og tilhørighet, enkeltvis og som gruppe. Fremme en forsvarlig og ansvarsbevisst virksomhet basert på høy faglig og etisk standard blant kunstterapeuter og studenter. 

KTFN skal bidra til å fremme og integrere en helhetlig tenking i behandling av mennesker.

Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral.

KTFN driftes hovedsakelig på frivillig engasjement og i mindre grad medlemsinntekter

 


LANDSSTYRET

Landsstyret er foreningens øverste organ mellom hvert årsmøte. Landsstyret skal ivareta foreningens interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av foreningen. Landsstyret har fullmakt til å foreta nødvendige organisasjonsendringer, fordele administrative oppgaver og disponere foreningens midler. Landsstyret velges ved alminnelig flertall og består av 5 medlemmer (leder, kasserer, sekretær og nettverkskoordinator, samt 1 varamedlem). Landsstyrets medlemmer velges for 2 år av gangen.

 

STYRE

Eva Sofie Berg.jpg

Eva Sofie Berg

STYREMEDLEM
Leder

Karen Marie Omholtimage.jpg

Karen Marie Omholt

STYREMEDLEM
Nettverkskoordinator

Else Karin _edited.jpg

Else Karin T. Bysheim

STYREMEDLEM
Vara

Epost:

Trine Lise Iversen.jpg

Trine Lise Iversen

STYREMEDLEM
Sekretær

Avatar 102

Aud Nathalie Asketøy Fodnes

STYREMEDLEM
Kasserer

STAB

IMG_3234.JPG

Hylja B. Häninger

STAB
Redaktør og webansvarlig

FAGETISK RÅD

 

Ruth Mallison
Astrid Margrete Bondø

VALGKOMITE

Mona H. Sand
Bjørg KampevollAktiviteter i foreningen:

 

SEMINAR


Hvert år avholdes et seminar i forbindelse med vårt årsmøtet. Etter ønske fra medlemmene søker vi å holde seminaravgiften lav slik at flest mulig har anledning til å delta. Temaene varierer; vi prøver å ta pulsen på medlemmene og komme med tilbud det er behov for.

RUBIN


Vårt medlemsblad blir gitt ut 2 ganger pr. år, i midten av februar og september. Vi fokuserer på oppbygningen av vår organisasjon, synliggjøring av hvem vi er, faglig debatt, markedsføring, møtetidspunkt, innlegg med temaer av felles interesse, kunstneriske innslag. Fra september 2021 fornyes Rubin og blir et online, interaktivt og levende magasin. Medlemmene inviteres til å skrive innlegg og bidrag til bladet. Meld deg inn for å få tilgang til Rubin eller bare bestill et Rubin abonnement.

INTERNETTSIDER


Som medlem av foreningen er det mulig å markedsføre sitt kunstterapeutiske tilbud på våre publikumssider. Som medlem får en også tilgang til egne medlemssider. Her finnes en del nyttig informasjon som vil være av interesse for deg som utøver av kunstterapi. Det finnes også et lukket forum som kan være et fint sted å dele erfaringer og bygge nettverk.

BILDER FRA DET SISTE SEMINARET I KUNSTTERAPIFORENINGEN:

Pollack
  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Kunstterapiforeningen Norge c/o Eva Sofie Berg. Vegmesterstien 29. 7022 Trondheim
Tlf: 909 94 090. Org.nr. 983 752 225

Copyright © 2021 Kunstterapiforeningen Norge