Fugl Fønix av Trine Normann

Kunstterapiforeningen arbeider ut fra visjonen

«Vi er til for å uttrykke våre skapende evner.»

Verdier:

 

Levende - Modig - Inkluderende

Kunstterapi - en definisjon:

 

Et jordnært, konkret og prosessorientert kreativt arbeid med fokus på mestring og problemløsing.

 

 

Overordnet målsetting:

 

Å fremme, formidle og utvikle kunstterapi i Norge og etablere faglige forum for studenter og kunstterapeuter.

KUNSTTERAPIFORENINGEN

Er en landsdekkende forening av kunstterapeuter i hovedsak utdannet ved to ulike skoler,

Institut for kunstterapi i Danmark og Sattva Kunstterapeutisk Institutt i Norge.

Foreningen ble stiftet i 2001. 

Foreningens formål 

Er å utvikle faget kunstterapi, og etablere et faglig forum for studenter og utdannede kunstterapeuter.

LANDSSTYRET

Landsstyret er foreningens øverste organ mellom hvert årsmøte. Landsstyret skal ivareta foreningens interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av foreningen. Landsstyret har fullmakt til å foreta nødvendige organisasjonsendringer, fordele administrative oppgaver og disponere foreningens midler. Landsstyret velges ved alminnelig flertall og består av 5 medlemmer (leder, kasserer, sekretær og nettverkskoordinator, samt 1 varamedlem). Landsstyrets medlemmer velges for 2 år av gangen.

ESB.jpg

Eva Sofie Berg

Styreleder

Aud Nathalie Asketøy Fodnes

Styremedlem

IMG_3149.jpg

Trine Lise Iversen

Styremedlem

Karen%20Marie%20Omholt_edited.jpg

Karen Marie Omholt

Styremedlem

Else Karin T. Bysheim

Styremedlem, vara

 

Aktiviteter i foreningen:
 

RUBIN


Vårt medlemsblad blir gitt ut 2 ganger pr. år, i midten av februar og september. Vi fokuserer på oppbygningen av vår organisasjon, synliggjøring av hvem vi er, faglig debatt, markedsføring, møtetidspunkt, innlegg med temaer av felles interesse, kunstneriske innslag. Medlemmene inviteres til å skrive innlegg og bidrag til bladet.

INTERNETTSIDER


Som medlem av foreningen er det mulig å markedsføre sitt kunstterapeutiske tilbud på våre publikumssider. Som medlem får en også tilgang til egne medlemssider. Her finnes en del nyttig informasjon som vil være av interesse for deg som utøver av kunstterapi.

SEMINAR


Hvert år avholdes et seminar i forbindelse med vårt årsmøtet. Etter ønske fra medlemmene søker vi å holde seminaravgiften lav slik at flest mulig har anledning til å delta. Temaene varierer; vi prøver å ta pulsen på medlemmene og komme med tilbud det er behov for.

Tidligere seminar i regi av kunstterapiforeningen

Kunstterapiforeningen Norge
v/Eva Sofie Berg
Vegmesterstien 29
7022 Trondheim
Tlf: 909 94 090

Copyright © 2020 Kunstterapiforeningen Norge v/Eva Sofie Berg