Medlemskap - Medlemsfordeler

Medlem i Kunstterapiforeningen Norge?

- September 2019/ESB

Inspirasjon

Du får inspirasjon, og medlemmene drar nytte av hverandre.
Du får mulighet til å dele av dine erfaringer og kunnskaper og bidra med noe inn i foreningen.

Rubin

Medlemsbladet Rubin utkommer to ganger i året; medio februar og medio september. Bladet inneholder interessante artikler om kunstterapi og hvordan den brukes i ulike sammenhenger, samt diverse informasjon og annonser for kurs og utstillinger, dessuten invitasjon og informasjon om årets seminar, innkalling til årsmøte som avholdes samtidig med seminaret samt sakspapirer til årsmøtet. Som medlem kan du også bidra med artikler og selv annonsere for dine kurs. Vi etterstreber å trykke og sende Rubin i posten. I tillegg vil du som medlem kunne logge inn på medlemssidene på nettsiden vår med mulighet for å laste ned Rubin som en pdf-fil.

Nyhetsbrev

Du mottar nyhetsbrev på e-post fra leder med nyttig informasjon.

Deltakelse i Zoom-møter

Unik mulighet for å delta på Zoom-møter en gang i uka på formiddagstid, samt en gang i måneden på kveldstid. Inneholder inspirasjonsforedrag, deling av tips om litteratur og ulike øvelser, mulighet for å få innspill på noe du står i i forhold til et kurs eller en klient samt andre ting som måtte dukke opp.

Seminar

Seminar hvert år i vårsemesteret med ulike temaer, og ulike foredragsholdere og workshops som gir inspirasjon og vekst i eget liv og i utøvelsen av kunstterapi. Der får du god mulighet til å møte andre kunstterapeuter.

Årsmøtet

Være med å forme Kunstterapiforeningens arbeid med full tale-, forslags- og stemmerett. Som studentmedlem og støttemedlem har du tale- og forslagsrett.

«Kunstterapiforum»

Hemmelig gruppe på Facebook. Et forum for oss kunstterapeuter der vi kan dele og dra nytte av hverandre, spørre om råd og tips, dele erfaringer, opplyse om kurs og arrangementer, diskutere eller komme med aktuelle ting.

«Kunstterapi i Norge»

Åpen gruppe på Facebook der du kan legge ut dine tilbud om kunstterapi, enten grupper eller en-til-en. Du kan dele andres tilbud, eller informasjon, artikler osv. om kunstterapi som kan være av interesse for allmennheten.

Hjemmesiden www.kunstterapiforeningen.no
Du kan få lagt inn informasjon om deg og din virksomhet på oversikten over kunstterapeuter. Da kan du lettere bli funnet av dem som trenger deg. Hjemmesiden har også et område der du må ha brukernavn og passord for å komme inn. Der kan du lese tidligere utgaver av Rubin, samt stoff som har med det å være kunstterapeut å gjøre og foreningens virksomhet.

Oversikt over andre kunstterapeuter

Det finnes ingen oversikt over alle kunstterapeuter i Norge. Nettverkskoordinator i foreningen har oversikt over dem som er medlemmer i Kunstterapiforeningen. Du har mulighet til å ta kontakt med henne.

Kunstterapeut MKTFN

Kunstterapeut er ingen beskyttet tittel. Som hovedmedlem i Kunstterapiforeningen Norge (se Regler for medlemskap i Kunstterapiforeningen på www.kunstterapi.org) har du rett til å bruke tittelen Kunstterapeut MKTFN (Kunstterapeut Medlem Kunstterapiforeningen Norge).

Momsfritak

Du kan legge deg inn i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene dersom du er hovedmedlem. Da har du momsfritak, og du kan bruke betegnelsen registrert (Registrert kunstterapeut MKTFN).

Faglighet

Vi etterstreber faglighet i vårt arbeid. Vi arbeider etter etiske retningslinjer og har et eget Fagetisk Råd.

                          

               

Hvordan bli medlem? 

 

Du betaler inn medlemskontingenten til Kunstterapiforenings konto 1602 56 34091 v/Aud Nathalie Asketøy Fodnes, Tiurvegen 26, 2380 Brumundal.
• Hovedmedlem og medlem: Kr. 750
• Studentmedlem: Kr. 350

• Støttemedlem: Kr. 350


Skriv på innbetalingen hvilken medlemskategori du betaler for, og din e-postadresse. Når innbetalingen er registrert vil du motta et velkomstbrev og medlemsbevis, samt siste nummer av Rubin.

For regler for medlemskap og de ulike medlemskategoriene anbefales å lese her

Det er også mulig å abonnere på Rubin selv om du ikke ønsker medlemskap.

Det koster kr. 250 pr. år. Les mer her

Pollack
  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

Kunstterapiforeningen Norge c/o Eva Sofie Berg. Vegmesterstien 29. 7022 Trondheim
Tlf: 909 94 090. Org.nr. 983 752 225

Copyright © 2021 Kunstterapiforeningen Norge