Mona Helene Sand

Oppdatert: 4 dager siden

Kunstterapeut

Utdanning Hun er kunst -og håndverksutdannet og har drevet egen bedrift siden 1998. Hun er eksaminert kunstterapeut med grunn- og videreutdanning i kunstterapi ved Sattva Kunstterapeutisk Institutt, arbeidet som støttelærer ved Sattva fra 2008 og lærer ved grunn- og videreutdanningen fra 2010. Hun har meditasjonspraksis fra 2005.


Kompetanse: Mona veileder i generell psykisk helse (traumer, stress, depresjon, psykose etc.). Hun er også tilgjengelig til ansvarsgrupper for klienter som benytter offentlig psykiatri. Nærværstrening (mindfullness), seksualitet, kreativitet i flyt. Hun bruker en blanding av ulike tilnærmingsmåter som er fordelaktige for klientens ulike utfordringer.

  • Kunstterapi øker klientens bevissthet om egne ubevisste meningskonstruksjoner og symbolske prosesser.

  • Kognitiv terapi for å stimulere til økt problemløsningsevne, nyansering og mestring, og meta-kognitiv terapi om hvordan man forholder seg til grubling og bekymring konstruktivt.

  • Psykoanalytisk eller psykodynamisk terapi for å avdekke når og hvordan disse mønstrene oppsto og hvordan endre dem.

  • Humanistisk psykologi hvor selvopplevelse og å virkeliggjøre høyere motivasjoner og realisere seg selv er sentralt.

  • Drømmer inneholder alltid fruktbar informasjon som supplerer klientens bevisste kunnskap.

  • Mindfulness brukes for å øve evnen til å være vennlig, åpen og oppmerksomt tilstede i øyeblikket.

Tilbyr: Mona tilbyr fysisk veiledning for enkeltpersoner, par, familier og grupper. Kun en til en veiledning på nett. Hun underviser også i kunstterapi, treskjæring, maleri, tegning, collage og meditasjon. Det er mulig å bo på senteret og få veiledning over flere dager.

Inntak: Klienter får time fortløpende, ca. 2 ukers venteliste.

Kontaktinformasjon Vukuveien 971 Telefon: 45082838 Epost: mohesa@online.no Nettside


28 visninger0 kommentarer