1/3

Vi er til for å uttrykke våre skapende evner

Aktuell artikkel

Lise Bjarkli presenterer psykodramaets bidrag til kunstterapien. Også hun relaterer arbeidet til traumebearbeiding, og forbedring av «kontakten med seg selv, å uttrykke seg kreativt, å få i gang en dialog med det uttrykte og dermed med eget indre, for så gradvis å bidra til innsikt, indre endring eller vekst, og ytre handling hos klienten».

Bli medlem

Jobber du med kunstterapi eller er du interessert i støttemedlemskap hos oss?

Les om våre medlemsfordeler og medlemskategorier.

logo_kat_mo (1).gif

Ønsker du å abonnere på Rubin?

Rubin nr 2 2020.jpg

Kontakt oss

Kunstterapiforeningen Norge v/Eva Sofie Berg

 E- post: eva.berg@online.no  |  Tlf: 90994090

Kunstterapiforeningen Norge
v/Eva Sofie Berg
Vegmesterstien 29
7022 Trondheim
Tlf: 909 94 090

Copyright © 2020 Kunstterapiforeningen Norge v/Eva Sofie Berg