top of page

Seminar i Oslo, 15.-16.april 2023

Sagene Samfunnshus Maleri av Mette Gieaver.jpg

Kunstterapiforeningen Norge

ønsker velkommen til Seminar (og årsmøte for medlemmer)

Helgen 15.-16.april 2023, fra kl 10 til 17

Sagene Samfunnshus i Oslo

PÅ PROGRAMMET: 

  • Åpning - Lise Bjarkli, styreleder

  • Introduksjon til Somatic Experiencing og Kunstterapi: Kroppen er sjelens tempel - Anita Roten

  • Workshop: Sjelens utsending i eventyrene? - Knut Omholt

  • Laboratorium: Utforsking av begrepet bundet energi - Steffen Andreas Rostock Svendsen

  • Workshop: Om hjelperollen - Steffen Andreas Rostock Svendsen

  • Oppsummering og avslutning - Ann Ellsie Morger 

 

Se lenger ned for detaljer om seminarprogrammet .

Seminarleder: Ann Ellsie Morger (arrangør: styret i Kunstterapiforeningen)

Pris:

Medlemmer: kr 1800,- (early bird pris:1600,- frem til 15.02) 

Ikke-medlemmer: kr 2000,- (early bird pris: 1700 frem til 15.02)

Mat & drikke kan kjøpes hos Nazar Café​ i samme bygg

Påmelding og betaling:

Påmelding bekreftes ved betaling, senest innen onsdag 12.april kl 12:00 

Betal til kontonr 1602 56 34091, VIPPS nr 704198, Kunstterapiforeningen Norge

Du får bekreftelse på epost umiddelbart etter påmeldingen. Sjekk eventuelt spam-filteret om du ikke finner bekreftelsen.

>>Nedlastbart program<< 

Program:

 

Kroppen er sjelens tempel - Anita Roten

Introduksjon til kombinasjonen Somatic Experiencing og kunstterapi

Traumer har en tendens til å lagre seg i kroppen. Somatic Experiencing (SE) er en kroppsorientert traumeterapi som forløser stress og traumer på en forsiktig måte. Kombinasjonen med kunstterapi er GULL. Vi får et innblikk i dette gjennom teori, caser og noen øvelser.

Om Anita Roten: Diplom Kunstterapeut fra Institut for Kunstterapi, DK, med 20 års erfaring fra Kunstterapiarbeid. Tidligere leder av Instituttets Norgesavdeling i Trøndelag. Utdannet Somatic Experience Practitioner (SEP) og agronom.

Sjelens utsending i eventyrene? Knut Omholt

Workshop

Motiver i eventyr viser hvordan vi i en utviklingsprosess gang på gang blir stilt overfor valget mellom å velge det kjente og trygge eller å gå inn i det ukjente for å få frem ny sider ved oss selv. Eventyrene kan bevisstgjøre oss om slike dilemma og gi oss bilder som kan styrke vår kontakt med sjelen.

 

Om Knut Omholt: Førsteamanuensis i pedagogikk på Universitetet i ÅS (NMBU). PhD grad i samfunnsfag, seks års studier i kunstfag og Diplom Kunstterapeut fra Institut for Kunstterapi, DK.  Knut har utviklet kurs i personlig utvikling for studenter, basert på kunstterapeutiske metoder og mytiske fortellinger.

Bundet energi - Steffen Andreas Rostock Svendsen

Laboratorium

Vi undersøker sammen begrepet bundet energi; hva er det, hva binder den, hvilken informasjon er i den, hva skal til for å løse den opp? Kan kunstterapi forløse bundet energi?

Utforsking gjennom meditasjon, lyd, bevegelse og andre kreative uttrykk og øvelser.

 

Hjelperollen - Steffen Andreas Rostock Svendsen

Workshop

Om hjelperollen og Leirbålets betydning.

 

Om Steffen Andreas R. Svendsen: Psykologspesialist, kunstterapeut fra Sattva, mindfullnessinstruktør og familiekonstellatør.  Har anvendt Kunstterapi med helsepersonell i Palestina, ansatte på asylmottak, og utviklet hjelperkurs for mennesker som jobber med vold- og traumeutsatte. Han jobber også med film, nylig med dokumentaren Rekonstruksjon Utøya.

Påmelding til seminar helgen 15.-16.april 2023

Påmeldings- og betalingsfrist: onsdag 12.april kl 12. Early bird innen 15.februar 

Medlem av kunstterapiforeningen?
Ønsker å forhåndsbestille lunch (betales individuelt)

Takk for din registrering og velkommen til seminar!

 Bekreftelse er sendt til epost. Sjekk evt. spamfilter om du ikke finner den. 

bottom of page