top of page

I uke 12 hvert år åpner dørene til Kunstterapiens uke. 

 

Hva er kunstterapi? Hvorfor kunstterapi?

Denne uken kan du få kunnskap om og erfaring med noe av det kunstterapi brukes til:

  • En virksom terapiform for mennesker som strever og søker mestring

  • Et verktøy til selvutvikling både privat og i jobbsammenheng

  • Et verktøy for å utvikle sin kreativitet


Kunstterapiforeningen Norge inviterer til landsdekkende arrangement i regi av sine medlemmer.

Interesserte ønskes velkommen til forskjellige arrangement hvor du kan erfare og lære om kunstterapi.

Deltagelse på arrangementene er gratis. Det kan forekomme betaling for materialer eller leie av lokaler.

bottom of page