I uke 12, Fredag 19. - 28. mars 2021 åpner dørene til Kunstterapiens uke. 

 

Hva er kunstterapi? Hvorfor kunstterapi?

Denne uken kan du få kunnskap om og erfaring med noe av det kunstterapi brukes til:

  • En virksom terapiform for mennesker som strever og søker mestring

  • Et verktøy til selvutvikling både privat og i jobbsammenheng

  • Et verktøy for å utvikle sin kreativitet


Kunstterapiforeningen Norge inviterer til arrangement over hele landet i regi av sine medlemmer.

Hvert år i uke 12 åpner dørene til Kunstterapiens uke. 

 

Kunstterapeuter rundt om i Norge åpner dørene inn til kunstterapien som verktøy for kreativitet, terapi og selvutvikling.

 

Interesserte ønskes velkommen til forskjellige arrangement hvor du kan erfare og lære om kunstterapi: workshops, kreative verksted, utstillinger, foredrag, individuelle sesjoner, åpent hus, drømmekveld, meditasjonskveld med maling osv.

Arrangementene er gratis. Det kan forekomme betaling for materialer eller leie av lokaler.

Vi er i gang med å planlegge. Følg med, program kommer.. 

Kunstterapiforeningen Norge
v/Eva Sofie Berg
Vegmesterstien 29
7022 Trondheim
Tlf: 909 94 090

Copyright © 2020 Kunstterapiforeningen Norge v/Eva Sofie Berg