top of page

PERSONVERN

Personvern – Rutinebeskrivelse

- August 2019/Trine Lise Iversen

1. Formålet med innsamling og registrering av personopplysninger

 

KTFN ber om opplysninger om deg når :

 

 • Du melder deg inn i Kunstterapiforeningen Norge som medlem

 • Du melder deg på seminar hos oss

 • Du sender inn annonse til bladet Rubin

 • Du abonnerer på Rubin 

 • Ved registrering/logg inn på medlemssidene

De registrerte opplysningene blir kun brukt til:

 

 • Registrering og fakturering av ditt medlemskap

 • Svare på henvendelser fra deg som medlem

 • Når du melder deg på seminar

 • Ved utsendelse av medlemsbladet Rubin

 • Å sende informasjon og nyhetsbrev på e-post.

 

2. Hva slags opplysninger blir registrert?

 

KTFN registrerer følgende opplysninger om deg:

 

Ved innmelding som personlig medlem i KTFN:

 

 • Fullt navn

 • Postnummer og poststed

 • E-post og telefonnummer

 • Dato for innmelding av ditt medlemskap 

 

3. Hvem får tilgang til opplysninger om deg?

 

Opplysninger om deg brukes kun av KTFN for de formål som er oppgitt i dette dokumentet. De tillitsvalgte i KTFN er forpliktet til å bevare taushet om ditt medlemskap som er med på å redusere risikoen for uønsket bruk og spredning av personopplysninger under vår kontroll til et minimum.

 

Foreningens rutiner blir gjennomgått og kontrollert 1 gang per år.

 

4. Lagring og oppbevaring

 

KTFN lagrer dine personopplysninger så lenge det er lovlig og hensiktsmessig i forhold til de formål opplysningene ble samlet inn.

 

KTFN lagrer ikke personopplysninger ved generelle henvendelser med spørsmål.

 

 

5. Kontakt KTFN

 

Kontakt KTFN hvis du ønsker å få innsyn i hvilke opplysninger KTFN har registrert om deg, ønsker å få korrigert feilaktige opplysninger, ønsker å endre eller slette dine opplysninger.                                                                                                                       

bottom of page