top of page

Jubileumsseminar

 

 

Kunstterapiforeningen Norge feirer 20 år og arrangerer Jubileumsseminar den 22.-24. oktober 2021 på AKS - Auskin Kreative Senter, i Vuku i Verdal, Trøndelag,

for Kunstterapiforeningens medlemmer og andre interesserte terapeuter.

 

Jubileumsseminaret har som hensikt å inspirere og å oppdatere kunstterapiforeningens medlemmer og andre interesserte terapeuter innenfor områdene: Kunstterapiforeningens historie, Danseterapi og kreative kroppsuttrykk og Seksualitet og kunstterapi. Du får i tillegg en god mulighet til å treffe andre kunstterapeuter.

 

Jubileumspriser! Seminaravgift inkl mat: Kr. 1500 for medlemmer. Kr. 1800 for ikke-medlemmer. Betales til Kunstterapiforeningen Norge. Betalingsfrist er den 7. oktober 2021.

I tillegg kommer overnatting: Kr. 868 pr. døgn på enkeltrom, kr. 650 pr. døgn på dobbeltrom, kr. 560 pr. døgn på 4 sengsrom (sovesal) som betales direkte til AKS i etterkant. Påmeldingsfrist er den 7. oktober 2021.

Påmelding - vilkår og betingelser:
Seminaravgift betales inn på Kunstterapiforeningens konto 1602 56 34091, eller Vipps til vippsenr. 704198. Påmelding er aksept for økonomiske forpliktelser. 
Ved avmelding betales ikke tilbake et depositumsgebyr på kr 500 av innbetalt seminaravgift.  

Program

Det blir noen tilbakeblikk og blikk fremover mot fremtidens kunstterapi, gjennom en helg med inspirerende workshops.

Velkommen til en inspirerende helg!

Vi markerer 20 års jubileumet med festmiddag lørdag. 

 

Fredag:

Ankomst. Seminar suppe serveres. 

Kl. 19.00-21.00 Bli kjent -  Presentasjon og introduksjon v/ Trine Lise Iversen Eilertsen

Vi møtes uformelt med samtale og en kreativ workshop. 

21.00 - 21.40 Kveldsmeditasjon for alle som ønsker det.

 

Lørdag

Kl. 10.00-13.00 Workshop med danse- og bevegelsesterapeut Liv Marie Leirvåg 

Glede – Vitalitet - Livskraft - workshop med dans, bevegelse og kreativ arbeid. 

Kl. 13.00-14.00 Lunsj

Kl. 14.00-16.00 Workshop med Liv Marie fortsetter

Kl. 18.00 Jubileumsmiddag- Tapas levert av Smak Cartering, den klassiske varianten.

Etter middag blir det - Tale v/ Trine Lise Iversen Eilertsen og litt moro, foreningsquiz v/ styret.

 

Søndag

Kl. 10.00-13.00 Undervisning/workshop med kunstterapeut Mona Helene Sand - seksualitet og terapeutrollen. 

Kl. 13.00-14.00 Lunsj   

Kl. 15.00 Slutt

 

Jubileumspriser

Seminaravgift inkl mat: Kr. 1500 for medlemmer. Kr. 1800 for ikke-medlemmer. Betales til Kunstterapiforeningen Norge.

I tillegg kommer overnatting: Kr. 868 pr. døgn på enkeltrom, kr. 650 pr. døgn på dobbeltrom, kr. 560 pr. døgn på 4 sengsrom (sovesal) som betales direkte til AKS i etterkant.

 

Mat

Kaffe, te, frokost, lunsj og jubileumsmiddag er inkludert i seminaravgift. Jubileumsmiddag blir bestilt fra Smak Catering, den klassiske varianten. https://www.smak-catering.no/allemenyer/tapas

Om det er spesielle allergier eller intoleranser, samt vegetar/veganer som må taes hensyn til, har du mulighet til å ta med egen mat. 

 

Påmelding - vilkår og betingelser

Påmeldingsfrist 7.oktober. Seminaravgift betales inn på Kunstterapiforeningens konto 1602 56 34091, eller Vipps til vippsenr. 704198.

Påmelding er aksept for økonomiske forpliktelser. Ved avmelding betales ikke tilbake et depositumsgebyr på kr 500 av innbetalt seminaravgift.  

 

Overnatting

Bestilles direkte hos Mona H. Sand https://www.auskin.no/kontakt

«Vilkår og betingelser for booking på AKS» på https://www.auskin.no/booking ,

samt tiltak mot smittespredning https://www.auskin.no/covid-19

 

 

KUNSTTERAPI

Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode basert på at skapende virksomhet kan ha en helende virkning. Den er både forsknings- og erfaringsbasert og innebærer målrettet bruk av kreative og kunstneriske metoder som musikk, dans og bevegelse, tegning, maling, forming i leire, bruk av drømmer, eventyr og myter samt skriving i tillegg til samtaler. Kunstterapi brukes til å fremme fysisk, mental og psykisk helse og livskvalitet. Kunstterapi kan være helende blant annet i møte med:

  • utbrenthet, stress og depresjon/depressive tilstander

  • sorg og sorgarbeid

  • traumatiske opplevelser og andre belastninger

  • parforholdsproblematikk, barne- og familieproblemer

  • selvtillit og selvverd

  • utvikling av personlige ressurser

  • egen kunstneriske utvikling

  • selvutvikling og spirituelle prosesser

 

INFORMASJON OM SEMINARHOLDERE OG BESKRIVELSE AV FOREDRAG/WORKSHOPS

"Kunsttrapiens betydning, rolle og fremtid" workshop av Trine Lise Iversen Eilertsen

 

Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode basert på at skapende virksomhet kan ha en helende virkning. Kunstterapi brukes til å fremme fysisk, mental og psykisk helse og livskvalitet.

I kunstterapien sees det kreative uttrykket på som et uttrykk for egne følelser, oppfatninger og relasjonen til seg selv, andre og verden rundt.

 

Kvelden er for å bli kjent, du møter andre kunstterapeuter/ terapeuter.

Igjennom uformell samtale og enkel kreativ oppgave ser vi nærmere på kunstterapiens betydning, dens rolle og fremtid. Velkommen til en kveld med inspirasjon.

Trine Lise Iversen Eilertsen

er utdannet aktivitør med videreutdanning i psykisk helsearbeid og kunstterapeut, i tillegg er hun healer. Hun har bakgrunn og erfaring fra jobb i det offentlige helsevesen med blant annet mennesker med psykisk utviklingshemming og spesialisthelsetjenesten rus og psykiatri, samt arbeid i egen praksis med healing, meditasjon og kunstterapeutiske og kreative metoder.

I sommer gikk Trine Lise inn som leder i Kunstterapiforeningen Norge.

Trine Lise brenner for forståelse og aksept av kunstterapi og healing som naturlige og helsefremmende tiltak og behandlingsformer som fortjener sin rettmessige plass i samfunnet.

"GLEDE – VITALITET – LIVSKRAFT" Livsdans – Danseterapi & Kreative Kroppsuttrykk, workshop v/ Liv Marie Leirvåg

Jeg tror at vi alle har dansen i oss, den skapende dansen, vår egen dans, og at vi kan uttrykke hvem vi er gjennom dans og bevegelse. Det kan være noe lite eller noe stort, og noe som oppstår spontant i øyeblikket, bakenfor ordene, det vi har i oss av erfaringer og opplevelser. Gjennom å bevege oss sammen, kan vi inspirere og dele og gi og få sånn at livsdansen oppstår.

Kroppen og dansen er instrument til å uttrykke seg gjennom. Dansen hjelper oss til å være til stede her og nå og i oss selv. Gjennom ulike kroppsuttrykk kan ting transformeres og gis ulike uttrykk. Ting endrer seg, - noe nytt skapes. Vi kan oppdage og uttrykke nye ting.

Gjennom dans, bevegelse, lek og bildeskaping, skal vi utforske kroppens visdom og potensiale. Vår fantasi og skaperkraft er uendelig når vi kan gå inn i mulighetenes rom og oppleve gleden i et felleskap, vår vitalitet og vår livskraft.

På denne workshopen vil du oppleve og erfare noen danseterapeutiske metoder og verktøy, og andre øvelser jeg har lært og brukt opp gjennom årene i forhold til intermodalitet. Kom og bli med i Livsdansen!

Liv Marie Leirvåg

er utdannet danse- og bevegelsesterapeut (MA) fra Hahneman University, USA (nå Drexel).  Siden 2018 har hun vært fagansvarlig for Norges første, offentlige videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi, 30 studiepoeng på masternivå på Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) i Drammen. Liv Marie har over 20 års erfaring som danseterapeut og har ledet ulike grupper: barn og unge med spesielle behov, jenter med Asberger, eldre, mennesker med Parkinson, åpne grupper for kvinner og menn, kvinnegrupper og foreldre/barn grupper.

"Seksualitet og kunstterapi" workshop v/ Mona H. Sand

Å utforske seksualiteten i terapi, kunst og personlig fordypning, er både utfordrende og spennende. Det gir mulighet til å bli kjent med eget tenningsmønster, seksuelle identitet og å leve mer autentisk. Hvis klientens prosess åpner for seksualiteten som tema i terapitimen, må terapeuten være trygg, med tydelige grenser, avslappelse og innsikt i egen seksualitet. Da blir det mulig for klienten å undersøke både traumer, tabuer og fantasier, uten ytre eller indre fordømmelse. På dette seminaret inviteres du til å undersøker mulighetene og utfordringene når seksualitet blir et tema i terapirommet, med øvelser både for klient og terapeut. Velkommen til noen timer med spennende utfordringer.

Mona H. Sand

eier og driver AKS- Auskin Kreative Senter, og har arbeidet som privatpraktiserende kunstterapeut, og undervist i kunstterapi fra 2008

KTFN JUBILEUMSSEMINAR OKT 21.png
bottom of page