top of page

Jubileumswebinar

Jubileumswebinar 2021.png

Jubileumswebinaret den 18. september 2021 kl. 10-16 har som hensikt å inspirere og oppdatere kunstterapiforeningens medlemmer, kunstterapeuter og andre interesserte innen tre områder: Kunstterapi og traumeheling, Familiekonstellasjon og Kunstterapi og Nettbasert kunstterapi. Erfarne og dyktige kunstterapeuter: Karin von Daler, Pia Storm Kalhof og Nikol Konstante holder 3 foredrag og 2 verksteder. 

Jubileumswebinaret blir holdt via ZOOM er åpent for alle interesserte. Påmeldingsfrist er den 12. september 2021.

Jubileumspris: 600,- for medlemmer og 800,- for ikke medlemmer. 

 

Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode basert på at skapende virksomhet kan ha en helende virkning. Den er både forsknings- og erfaringsbasert og innebærer målrettet bruk av kreative og kunstneriske metoder som musikk, dans og bevegelse, tegning, maling, forming i leire, bruk av drømmer, eventyr og myter samt skriving i tillegg til samtaler. Kunstterapi brukes til å fremme fysisk, mental og psykisk helse og livskvalitet. Kunstterapi kan være helende blant annet i møte med:

  • utbrenthet, stress og depresjon/depressive tilstander

  • sorg og sorgarbeid

  • traumatiske opplevelser og andre belastninger

  • parforholdsproblematikk, barne- og familieproblemer

  • selvtillit og selvverd

  • utvikling av personlige ressurser

  • egen kunstneriske utvikling

  • selvutvikling og spirituelle prosesser

PROGRAM:

 

Jubileumswebinar i Kustterapi den 18. september 2021 kl. 10-16

 

Kl. 10.00 - 10.15  Velkommen ved leder Trine Lise Iversen Eilertsen

 

Kl. 10.15 – 11.15   Foredrag ved Karin von Daler:  

“Kunstterapi og traumeheling i et integrativt perspektiv”

 

Kl. 11.15 – 11.30   Pause

 

Kl. 11.30 – 12.30 Foredrag og verksted ved Pia Storm Kalhof:

“Familiekonstellasjon og Kunstterapi”

 

Kl. 12.30 – 13.15   Lunchpause

 

Kl. 13.15 - 13.17 Introduksjon ved leder Trine Lise Iversen Eilertsen

 

Kl. 13.17 – 13.45  Foredrag ved Nikol Konstante:

“Nettbasert kunstterapi. Historie, forskning, særpreg og 

eksperimentering”

 

Kl. 13.45 – 14.00   Pause

 

Kl. 14.00 – 15.30   Digitalt kreativt verksted ved Nikol Konstante: 

“Selvregulering og balanse”

 

Kl. 15.30 - 15.45      Evaluering 

 

Kl. 15.45 - 16.00 Avslutning ved leder Trine Lise Iversen Eilertsen

 

INFORMASJON OM FOREDRAGSHOLDERNE OG BESKRIVELSE AV FOREDRAG/VERKSTEDER:

 

Karin von Daler

 

er psykolog, kunstterapeut, psykoterapeut, forfatter og billedkunstner. Hun har 30 års

erfaring i at hjælpe andre med at finde deres kreativitet og vej til selvheling. Karin er forfatter til HEL-kortene, som er udkommet på Wonderland Publications. Hun har også udviklet metoden Creative Mindfulness, som hjælper mennesker, der kæmper med et ustabilt følelsesliv, og har bidraget med metoden i flere internationale lærebøger om kunstterapi.

Karin er uddannet i Danmark, USA og Indien og har årtiers akademiske og praktiske studier i en bred vifte af humanistiske fag bag sig. Hun har en særlig interesse for naturlig, holistisk heling og kreativitet og arbejder for at bygge bro mellem urgamle, naturbaserede metoder og moderne viden om det komplekse menneskelige nervesystem.

Karin er i privat praksis med terapi, supervision og undervisning i København og online. Hun har danset og sunget så længe hun kan huske, og spiller keltisk og nordisk folkemusik på sin harpe. Du kan se mer om, hvad hun kan tilbyde dig på: www.karinvondaler.com

 

Om foredraget “Kunstterapi og traumeheling i et integrativt perspektiv”:

Vi lever i en traumatiseret verden, og som terapeuter møder vi traumer hver dag. Forskningen og den kliniske erfaring om traumer vokser, og vores metoder er i dag langt bedre end for få år siden.

Men kan vi arbejde kreativt med klienter, der er traumatiserede? Er det ikke farligt at åbne op på den måde, og mister vi måske grebet og sikkerheden i terapien? 

I foredraget beskriver Karin kort sin kunstterapeutisk metode KIT til effektivt, sikkert og respektfuldt arbejde med traumer. Denne tilgang arbejder på tre nivåer:

Kroppen og traumer

Psyken og traumer

Sjæl og ånd og traumer

KIT er baseret på den nyeste neuroaffektive viden om traumer, psykologiske tilgange til arbejdet med dissociation i psyken, og en dybdepsykologisk tilgang til arbejdet med sjæl og ånd.


 

Pia Storm Kalhof

 

I 2001 ble hun utdannet som kunstterapeut hos Johan Jensen "Sattva kunsterapeutisk institutt". Hun ble kjent med Familiekonstellasjoner i 2003 og har fulgt trainings med Bert Hellinger i 2009-2019.

Johan Jensen og Bert Hellinger har vært mine to største lærere som påvirket hennes liv og veivalg. Det er hun svært takknemlig for.

Hun startet egen bedrift i 2004 og har utviklet kombinasjonen med  Familiekonstellasjoner og Kunstterapi. Har siden 2009 tilbudt 2-årig utdanning/training i "Familiekonstellasjon og Kunstterapi".

Hennes grunnutdanning er sykepleier 1991-2006 som har gitt henne lang erfaring med mennesker i sorg og krise.

Hun var ansatt som kunstterapeut på Kongsberg psykiatrisk poliklinikk i 2007-2008.

Har siden 2016 hatt grupper med Yoga og siden 2020 hatt Kunstterapi og konstellasjon på en rusavenningsklinikk, mestringshusene i Bolkesjø.

Mer informasjon om Pia på: www.piastormkalhof.com


 

Om foredraget/verkstedet “Familiekonstellasjon og Kunstterapi”:

 

Pia vil presentere sitt arbeid med Familie konstellasjoner og kunstterapi, erfaringer og innsikter gjennom de siste 17 år. Det vil være en kombinasjon av filosofi, guidet meditasjon, spiritualitet, teori, eksempler fra forskjellige områder og temaer. Mulighet for å lage et kreativt uttrykk og/eller en øvelse/konstellasjon, dersom det er tid og ønske fra gruppen.

Det vil være åpent for spørsmål underveis.


 

Nikol Konstante

 

er kunstterapeut, kunstner (ikonmaler og kunst- / ikonpedagog) og sangerinne/performer (og sangpedagog). Jobber i tillegg som interiørarkitekt, eksponeringsdesigner, grafisk- og webdesigner (og yrkesfagpedagog i disse fagene). Hun har bl.a. studert Pedagogikk, Veiledning (OsloMet), har Master i Drama (OUC, Kypros), Master i Teologi (Durham University, England), Master i Digital læringsdesign (OsloMet) og har studert Billedterapi (OsloMet) og Dramaterapi (NTNU).

Aktivt medlem i EFAT (European Federation of Art Therapy.) og aktiv deltakelse i EFATs grupper (SIG): Social Art Therapy, Photo Art Therapy, Art Therapy in Museums og Eco Art Therapy. Leder for EFATs gruppe: Online Art Therapy Special Interest Group (SIG). Redaktør av Rubin (Kunstterapiforeningens magasin) og web- og sosiale medieransvarlig for Kunstterapiforeningen Norge (KTNF). 

Medlem i tillegg til KTNF, i Norsk forening for Billedterapi, og i Drama og

Theater pedagogene. Som kunstterapeut jobber hun med barn/ungdom, familier og eldre og sårbare grupper for tiden, i tillegg til privat praksis. Du kan komme i kontakt med Nikol på nikolkonstantepost@gmail.com.

 

Om foredraget «Nettbasert kunstterapi. Historie, forskning, særpreg og eksperimentering»: 

Νikol Konstante presenterer en innføring i nettbasert kunstterapi som viser tilbake til de første nettbaserte billedterapeutiske intervensjoner, samt innblikk i tilgjengelige forskningsfunn om tema etc (inkl. egen forskning). I dag, finnes det spennende digitale applikasjoner og verktøy som kunstterapeuter har tatt i bruk og eksperimenterer med (Snap camera, Mmhmm, Miro, oa). Ved bruk av digitale medier får kunstterapien særpreg som kan både støtte og hindre den terapeutiske prosessen. Derfor er det viktig at terapeuten anvender disse med profesjonalitet og etisk refleksjon.

På slutten av foredraget forklarer Nikol verkstedets aktiviteter og teoretiske grunnlag.

Det er beregnet kort tid til diskusjon og spørsmål.

 

Om det digitale kreative verkstedet «Selvregulering og balanse»: 

 

Selvregulering er en forutsetning til velbalansert liv. Når vi følger «den gylne middelvei» har vi funnet balansepunktet mellom for mye og for lite. I verkstedet kommer vi til å utforske hvordan nettbasert kunstterapi og digitale verktøy kan brukes til å øke forståelsen av eget balansepunkt og refleksjon over

selvregulering, samt å utforske følelsen av «fellesskap og tilhørighet» som et særpreg av nettbasert kunstterapi (etter forskningens funn). Verkstedet inkluderer tid til refleksjon og samtale i mindre grupper.

bottom of page