top of page

OM KTFN

Kunstterapiforeningen Norge (KTFN) er en landsdekkende forening av kunstterapeuter i hovedsak utdannet ved to ulike skoler, Institut for Kunstterapi i Danmark og Sattva Kunstterapeutisk Institutt i Norge. Foreningen ble stiftet i 2001. Det engelske navnet til foreningen er The Norwegian Art Therapy Association.

 

ORGANISASJON

Foreningen er en ideell utøverorganisasjon for kunstterapeuter som skal arbeide for å utvikle faget kunstterapi.

Vi skal arbeide for å utvikle faget Kunstterapi. Vi skal skape et bredt fagforum, styrke kunstterapeuters faglige identitet og tilhørighet, samt fremme en ansvarsbevisst virksomhet basert på høy faglig og etisk standard blant medlemmene.     

                                                         

I samfunnet skal vi bidra til utbredelse og anerkjennelse av kunstterapi som en seriøs helsefremmende terapi-form som har sin rettmessige plass innen behandlingstilbud i Norge.  Vi skal bidra til helhets-tenkning i behandling av mennesker.


KTFN driftes hovedsaklig på frivillig engasjement og medlemsinntekter

Kunstterapiforeningen Norge er medlem i EFAT European Federation of Art Therapy.

 


STYRET

Styret er foreningens øverste organ mellom hvert årsmøte. Styret skal ivareta foreningens interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av foreningen. 

Styret

STYRET

20220924 Lise Bjarkli.jpg

Lise Bjarkli

STYRELEDER

20220924 Karen Marie Omholt.jpg

Karen Marie Omholt

STYREMEDLEM
Nettverkskoordinator

Brit Ravndal.jpg

Brit Ravndal

STYREMEDLEM
 

20220924 Evita Kursite.jpg

Evita Kursite

STYREMEDLEM
Kasserer

Epost:
kasserer@kunstterapiforeningen.no

Blomsterjente

Karin Linge Andersen

STYREMEDLEM
 

 

Epost:

kling-a@hotmail.com

Illustrated Flower

Ruth Mallinson

Fagetisk råd

Epost:  
fagetiskrad@kunstterapiforeningen.no

image0-2.jpeg

Astrid Margrete Bondø

Fagetisk råd

Epost:  
fagetiskrad@kunstterapiforeningen.no

FAGETISK RÅD

FAGETISK RÅD

FAGETISK RÅD

Fagetisk råd skal behandle klager på medlemmer fra klienter eller medlemmer etter etiske regler og regler for Fagetisk råd vedtatt på årsmøtet. Fagetisk råd er formell klageinstans på medlemmer tilsluttet foreningen, og har kompetanse til å avgjøre klager, gi advarsler, rette kritikk, samt fatte vedtak i saker som eksklusjon. Fagetisk råd er et rådgivende organ og gir råd til Landsstyret i klagesaker.

 

Les mer om Fagetisk råd her.

 

 

VALGKOMITE

Tove Engh & Edith Engelbrethsen

Aktiviteter i foreningen

AKTIVITETER


SEMINAR


Hvert år avholdes et seminar, som regel i forbindelse med årsmøtet. Temaene varierer; vi prøver å ta pulsen på medlemmene og komme med tilbud det er behov for.

RUBIN


Vårt medlemsblad blir gitt ut to ganger pr. år, i midten av februar og september. Vi fokuserer på oppbygging av vår organisasjon, synliggjøring av hvem vi er, faglig debatt, markedsføring, innlegg med temaer av felles interesse og kunstneriske innslag. Medlemmene inviteres til å skrive artikler og andre bidrag til bladet. Meld deg inn for å få tilgang til Rubin eller bare bestill et Rubin-abonnement. Enkeltnumre kan også kjøpes. 
 


INTERNETTSIDER


Som medlem av foreningen er det mulig å markedsføre sitt kunstterapeutiske tilbud på våre publikumssider. Som medlem får en også tilgang til egne medlemssider. Her finnes en del nyttig informasjon som vil være av interesse for deg som utøver av kunstterapi. Det finnes også et lukket forum som kan være et fint sted å dele erfaringer og bygge nettverk.

BILDER  FRA  SEMINARER I  KUNSTTERAPIFORENINGEN:

bottom of page