top of page

MAGASIN

Kunstterapiforeningen Norges magasin Rubin

Rubin nr. 1 2022 cover.png

RUBIN

Kunstterapiforeningens medlemsblad Rubin utkommer med to numre årlig, på våren og høsten, i papir såvel som digital utgave. For andre enn medlemmer er det mulig å abonnere på Rubin eller selv å bli støttemedlem.  Trykk på knappen nedenfor abonnement.

Vi tar imot dine bidrag til medlemsbladet Rubin.

Følg veiviseren for innsending under!

Annonsering i Rubin

Helsidesannonse i farger kr. 1000

Halvsidesannonse i farger kr. 500

Kvartsidesannonse i farger kr. 300

Retningslinjer for innsending av stoff til Rubin

Kunstterapiforeningen Norge tar imot innsendt stoff som kunst, leserbrev, debattinnlegg og kronikker til magasinet Rubin. Redaksjonen ønsker  også innspill til temaer du er opptatt av. 


Vi ønsker stoff fra kunstterapeuter, studenter og klienter velkommen. Hvis du vil sende inn arbeidet ditt, kan du lese følgende retningslinjer, og deretter fylle ut skjemaet for innlevering med knappen nedenfor.
 

Innsendingsfrister:
Sommerutgaven: 31. august
Vinterutgaven: 31. januar

Vi ønsker bidrag om (men ikke begrenset til) følgende emner:

 • Artikler om kunstterapiprogrammer eller prosjekter

 • Refleksjoner om kunstterapeutiske teorier, tilnærminger, praksisopplevelse, terapeuter- og klienters egen kreative prosess

 • Bokanmeldelser

 • Kunstverk, poesi, videoer (forestilling, animasjon, kortfilm)

 • Kunstneropphold (AIR)


Følg instruksjonene nedenfor når du sender innlegg:


For artikler / skriftlig arbeid:

 • Maksimalt 1500 ord

 • Innleveringer på norsk. Dansk, svensk og engelsk er også velkomne

 • Vennligst send artikler i Word-format (unngå å sende PDF-filer eller bruke tekstfelt i Word-dokumentet)

 • Hvis det er medfølgende bilder, må du sørge for at de sendes i separate JPEG-filer. Legg ved evt. bildetekst. Hvis det er spesifikke steder du vil at bildene skal vises, må du angi det i artikkelen.


For kunstverk og videoer:

 • Send bilder i JPEG-format, minst 1200 px i bredde (horisontalt) eller i høyde (vertikalt)

 • Ta med en kort uttalelse med kunstverket

 • Forsikre deg om at filene er tydelig merket med tittelen på kunstverket

 • Hvis det er medfølgende billedtekst for bildefilene, må du tydelig angi tilsvarende illustrasjoner og sende billedtekstene i Word-format

 • Vi kan dele videoer som allerede er lastet opp til videodelingsplattformer for offentlig visning (dvs. YouTube, Vimeo, etc.). Send nettadressene til videoene du vil dele.
   

For alle innsendinger:

 • Send et bilde av forfatteren/kunstneren, sammen med eventuelle post-nominelle brev du vil bruke, og byen/fylket/landet der du holder til.

 • Hvis du inkluderer kunstverk eller sitater fra andre, må du bekrefte at du har fått tillatelse til å dele bilder og ord for publisering.

 • Hvis du inkluderer referanser, vennligst oppgi sitering og referanseliste i APA-forma

Innleveringsfrister er vanligvis 31. august og 31. januar for publisering i september og februar. Vær oppmerksom på at innholdet kan redigeres. Send oss gjerne innleggene dine når som helst, eller hvis du har en ide om bidrag, men har noen spørsmål - ikke nøl med å send oss en e-post, vi vil gjerne samarbeide med deg. Vi kan nås på redaktor@kunstterapiforeningen.no.

Rubin abonnement
Rubin_1-2016_edited.jpg

ABONNER

Kunstterapiforeningen Norges medlemsblad Rubin

ABONNER PÅ RUBIN

Kunstterapiforeningens medlemsblad Rubin utkommer med to numre årlig, vanligvis i februar og september. Bladet synliggjør hvem vi er, interessante fagartikler om metoder og anvendelser. Det inneholder også annonsering av ulike kurs og arrangementer i regi av foreningen og medlemmer. 

 

Det er er mulig å abonnere på Rubin selv om du ikke er medlem.  Abonnement koster 250,- per år.

Dette gjør du for å tegne abonnement:
 

 1. Betal inn til Kunstterapiforeningens konto 1602 56 34091 og merk innbetalingen med Abonnement Rubin + navnet ditt.​
   

 2. Fyll ut skjemaet nedenfor og få en automatisk bekreftelse på e-posten din:

Abonner på medlemsbladet Rubin

Takk for innsendingen din!

ANNONSERING

Markedsfør deg og din bedrift i Rubin!

bottom of page