MAGASIN

Kunstterapiforeningen Norges magasin Rubin

Rubin nr. 1 2022 cover.png

RUBIN

Kunstterapiforeningens medlemsblad Rubin utkommer med to numre årlig, i våren og høsten. Årets utgave kommer igjen som papirutgave, i tillegg til den digitale. Det er mulig å abonnere på Rubin selv om du ikke er medlem.  Trykk på knappen nedenfor.

 

Vi tar imot dine bidrag til medlemsbladet Rubin.

Følg veiviseren for innsending under!

Annonsering i Rubin

Helsidesannonse i farger kr. 1000

Halvsidesannonse i farger kr. 500

Kvartsidesannonse i farger kr. 300

Retningslinjer for innsending av stoff til Rubin

- April 2021/Hylja B. Häninger

Kunstterapiforeningen Norge tar imot innsendt stoff som kunst, leserbrev, debattinnlegg og kronikker til magasinet Rubin.


Vi ønsker stoff fra kunstterapeuter, studenter og klienter velkommen på norsk (bokmål og nynorsk), dansk og svensk. Hvis du vil sende inn arbeidet ditt, kan du lese følgende retningslinjer, og deretter fylle ut skjemaet for innlevering med knappen nedenfor.
 

Innsendingsfrister:
Sommerutgaven: 15. august 2021
Vinterutgaven: 15. januar 2022

Vi ønsker bidrag om (men ikke begrenset til) følgende emner:

 • Artikler om kunstterapiprogrammer eller prosjekter

 • Refleksjoner om kunstterapeutiske teorier, tilnærminger, praksisopplevelse, terapeuter- og klienters egen kreative prosess

 • Bokanmeldelser

 • Kunstverk, poesi, videoer (forestilling, animasjon, kortfilm)

 • Kunstneropphold (AIR)


Følg instruksjonene nedenfor når du sender innlegg:


For artikler / skriftlig arbeid:

 • Maksimalt 1500 ord

 • Innleveringer på norsk (bokmål/nynorsk), dansk og svensk er også velkomne

 • Vennligst send artikler i Word-format (unngå å sende PDF-filer eller bruke tekstfelt i Word-dokumentet)

 • Hvis det er medfølgende bilder, må du sørge for at de sendes i separate JPEG-filer. Legg ved evt. bildetekst. Hvis det er spesifikke steder du vil at bildene skal vises, må du angi det i artikkelen.


For kunstverk og videoer:

 • Send bilder i JPEG-format, minst 1200 px i bredde (horisontalt) eller i høyde (vertikalt)

 • Ta med en kort uttalelse med kunstverket

 • Forsikre deg om at filene er tydelig merket med tittelen på kunstverket

 • Hvis det er medfølgende billedtekst for bildefilene, må du tydelig angi tilsvarende illustrasjoner og sende billedtekstene i Word-format

 • Vi kan dele videoer som allerede er lastet opp til videodelingsplattformer for offentlig visning (dvs. YouTube, Vimeo, etc.). Send nettadressene til videoene du vil dele.
   

For alle innsendinger:

 • Send et bilde av forfatteren/kunstneren, sammen med eventuelle post-nominelle brev du vil bruke, og byen/fylket/landet der du holder til.

 • Hvis du inkluderer kunstverk eller sitater fra andre, må du bekrefte at du har fått tillatelse til å dele bilder og ord for publisering.

 • Hvis du inkluderer referanser, vennligst oppgi sitering og referanseliste i APA-format.
   

Etikk:

 • Innsendt stoff må være nøyaktig, rettferdig og grundig. Stoffet må ikke gi en feilaktig fremstilling av konteksten for det som faktisk er avbildet og/eller skrevet.

 • Bidragsytere av redaksjonelt innhold må unngå interessekonflikter og må ikke ta imot gaver eller tjenester i bytte mot å lage redaksjonelt innhold.

 • Bidragsytere av redaksjonelt innhold skal ikke skjule eller feilrepresentere formålet sitt når de lager innhold. 

 • Det redaksjonelle innholdet må ikke inneholde injurier, baktaling eller annen ærekrenkelse mot noen person eller enhet. 

 

Innleveringsfrister er vanligvis 15. august og 15. januar for publisering i september og februar. Vær oppmerksom på at innholdet kan redigeres. Send oss gjerne innleggene dine når som helst, eller hvis du har en ide om bidrag, men har noen spørsmål - ikke nøl med å send oss en e-post, vi vil gjerne samarbeide med deg. Vi kan nås på redaktor@kunstterapiforeningen.no.

 
Rubin_1-2016_edited.jpg

ABONNER

Kunstterapiforeningen Norges medlemsblad Rubin

ABONNER PÅ RUBIN

Kunstterapiforeningens medlemsblad Rubin utkommer med to numre årlig, i midten av februar og september. Bladet synliggjør hvem vi er, interessante fagartikler om metoder og anvendelser. Det inneholder også annonsering av ulike kurs og arrangementer i regi av foreningen og medlemmer. 

Årets utgave kommer i ny drakt, nemlig som et interaktivt online medlemsblad. Bladet kan lastes ned fra medlemssidene på nettsiden men kan også leses digitalt og snart interaktivt. 

 

Det er er mulig å abonnere på Rubin selv om du ikke er medlem.  Abonnement koster 250,- per år.

Dette gjør du for å tegne abonnement:
 

 1. Betal inn til Kunstterapiforeningens konto 1602 56 34091 og merk innbetalingen med Abonnement Rubin + navnet ditt.​
   

 2. Fyll ut skjemaet nedenfor og få en automatisk bekreftelse på e-posten din:

Abonner på medlemsbladet Rubin

Takk for innsendingen din!

ANNONSERING

Markedsfør deg og din bedrift i Rubin!