top of page

ANNONSERING

Retningslinjer for annonsering i Rubin
Juni 2021/Hylja B. Häninger

Rubin finansieres først og fremst av medlemsinntekter. Men også av annonser i magasinet. Imidlertid aksepterer vi kun reklame basert på våre regler og retningslinjer og innsendere bes sette seg inn i dette før innsending.

Kunstterapiforeningen Norge, KTFN forbeholder seg retten til å tolke og vedlikeholde disse retningslinjene, og retten til å endre dem når som helst ved å utstede reviderte regler.

  1. KTFN kan nekte reklame som ikke anses etisk og i tråd med KTFNs etiske retningslinjer.

  2. KTFNs godkjennelse av en annonse betraktes ikke som støtte til bestemte produkter eller tjenester, og foreningen holdes ikke ansvarlig på noen måte.

  3. KTFN tillater ikke kjønnsdiskriminerende, aggressiv, støtende, skjult, misvisende eller villedende reklame.

  4. Annonser kan ikke være relatert til noen av de følgende produktene: tobakk, alkohol, våpen, ulovlige produkter, ammunisjon, fyrverkeri, pornografi eller pengespill.

  5. All reklame må identifisere annonsøren. Annonser som kan forveksles med redaksjonelt innhold vil bli merket "Annonse" av redaktør. Å skille reklame fra redaksjonelt innhold er et bærende prinsipp i all form for regulering av reklame i mediene.

  6. Som kjennetegn på sin uavhengighet, arbeider KTFN for klare skiller mellom annonser og redaksjonelt innhold. Annonsører og sponsorer får på ingen måte innflytelse over denne politikken. Følgelig stiller KTFN skarpe, fysiske skiller mellom de to avdelingene.

  7. KTFN har til hensikt å følge alle nasjonale regler for annonsering. Alle annonsører og sponsorer må derfor gjøre det samme. Dersom KTFN oppdager brudd på disse retningslinjene, står det foreningen fritt å fjerne reklamen.

  8. I tillegg reserverer KTFN seg mot telefonsalg, uadressert reklame og spam. Dette er lovbestemt i markedsføringsloven. 

  9. Alle annonser skal sendes inn via dette skjemaet.

  10. Annonsør får faktura tilsendt fra kasserer i KTFN like etter at det gjeldende Rubin har kommet ut. Betalingsfrist er normalt 14. dager.

Annonsering i Rubin

Helsidesannonse i farger kr. 1000

Halvsidesannonse i farger kr. 500

Kvartsidesannonse i farger kr. 300

bottom of page