Artikler og fagstoff om Kunstterapi

Kunstterapi er en fruktbar metode som kan anvendes med suksess i ulike sektorer.

Her finner du artikler som forteller om kunstterapeutisk praksis og utviklingsarbeid hentet fra vårt medlemsblad Rubin, samt lenker til aktuelle fagartikler og pressestoff.

Artikkel fra Rubin 2-2020

Vis meg!

Psykodrama i kunstterapi av Lise Bjarkli

Lise Bjarkli presenterer psykodramaets bidrag til kunstterapien. Også hun relaterer arbeidet til traumebearbeiding, og forbedring av «kontakten med seg selv, å uttrykke seg kreativt, å få i gang en dialog med det uttrykte og dermed med eget indre, for så gradvis å bidra til innsikt, indre endring eller vekst, og ytre handling hos klienten».

Kunst - og musikkterapi i nytt recoverysenter.

Glimt recoverysenter på Heimdal i Trondheim, åpnet for noen måneder siden.

Kunstterapeut Lill Kristin Kjelbotn ser at det å jobbe med kunst åpner for nye innsikter og utvikling hos deltakerne.

Artikkel fra Rubin 2-2017

Fokusorientert kunstterapi 

 Ved Knut Omholt

I en gruppe studenter jeg hadde i kunstterapi ved universitetet i Ås i vår tok jeg noen ganger i bruk en tilnærming som kalles ‘fokusorientert kunstterapi’. Jeg gjorde gode erfaringer med det og vil her dele noen hovedpunkter i det som den fremgangsmåten innebærer.

Bilder åpner opp for ord

En medikamentfri sengepost åpnet på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø i 2017. Fra første dag har kunst- og uttrykksterapi vært en viktig del av behandlingen. For Ingrid Alapnes fungerer det godt å uttrykke seg i bilder.

Artikkel fra Rubin 2-2015

Kunstterapi og egocide med personer der har haft et stofmisbrug

 Ved Lotte Pedersen

Har man i længere tid et stofmisbrug kan man sige, at man har en anden identitet, en misbrugs identitet. Ofte har man glemt hvem man er i virkeligheden...

Artikkel fra Rubin 2-2015

Livet i Noahs Ark - del 2 

Dyrefigurer som redskap til å utforske interaksjonen i en gruppe. 

Ved Cecilie Meltzer

Vi har alle et forhold til dyr. Det handler om erfaring og kunnskap fra reelle møter med dyr i den virkelige verden, fra våre drømmer eller fra historier hentet fra beskrivelser i fabler, folkeeventyr og sagn.

Artikkel fra Rubin 1-2015

Livet i Noahs Ark - del 1

Med dyr som hjelpere i veiledning og terapi.

Ved Cecilie Meltzer

Vi har alle et forhold til dyr. Det handler om erfaring og kunnskap fra reelle møter med dyr i den virkelige verden, fra våre drømmer eller fra historier hentet fra beskrivelser i fabler, folkeeventyr og sagn.

Artikkel fra Rubin 1-2014

Samarbeid gir forståelse

Kreativ samhandling og kommunikasjon kan bidra til å styrke fellesskapet.

Ved Astrid M. Bondø

 

Elevprosjekt ved Nadderud videregående skole – hvordan skape forståelse og fred blant unge flyktninger som i utgangspunktet er «fiender».

Maling med barn
Kunstterapi som metode i det forebyggende arbeid

Ved Anne-Lise F. Strøm, (1/2009)
Barnevernspedagog og kunstterapeut

 

Brettene med maling setter jeg på små krakker ved hvert staffeli, så vet vi hvor malingen er. Krakkene er også fine til å stå på dersom papiret er så stort at barnet ellers ikke når til toppen. Barn elsker å stå på krakk og male og dette kan utnyttes dersom barnet ellers i hverdagen er høyt og lavt.

Kunstterapi i Palestina

Ved Steffen Rostock Svendsen, (2/2006)
Spes. i klinisk psykologi, kunstterapeut

Vi ønsket derfor å gi hjelperne tid og rom til seg selv; med kunst- og uttrykksterapimetoders mulighet for øket bevissthet om egne reaksjoner, og til en forløsning og bearbeiding av vanskelige og traumatiske følelser og opplevelser.

Kunstterapiforeningen Norge
v/Eva Sofie Berg
Vegmesterstien 29
7022 Trondheim
Tlf: 909 94 090

Copyright © 2020 Kunstterapiforeningen Norge v/Eva Sofie Berg