top of page

ARTIKLER

Kunstterapi er en fruktbar metode som kan anvendes med suksess i ulike sektorer.

Her finner du artikler som forteller om kunstterapeutisk praksis og utviklingsarbeid hentet fra vårt medlemsblad Rubin, samt lenker til aktuelle fagartikler og pressestoff.

Kunstterapi er en fruktbar metode som kan anvendes med suksess i ulike sektorer.

Her finner du artikler som forteller om kunstterapeutisk praksis og utviklingsarbeid hentet fra vårt medlemsblad Rubin, samt lenker til aktuelle fagartikler og pressestoff.

Artikkel Mva på helsetjenester v/ Lise Strand Bjarkli

Kunstterapi defineres som alternativ behandling. Fra 1.1.2021 fjernes mva-fritaket på alternativ behandling. Dette mener vi er et feilgrep!

Bilde_artikkel MVA_Lise Bjarkli.png

Artikkel fra ¨Sinn og samfunn¨ november-2020

Kunstterapi

Det er viktig for meg å se menneske bak diagnosen sier kunstterapeut Aud Nathalie Fodnes ved avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling.

Målet med kunstterapi er at pasienten skal får et medisinfritt behandlingstilbud, få andre verktøy å bruke for å takle hverdagen og komme i kontakt med sine skapende evner. 

IMG_5463.png

Forsker - kan gi varig livsendring

Cecilie Meltzer, seniorforsker og dosent innen kunstbasert læring ved universitetet Oslo Met, sier kunstterapi bidrar til endring på en annen måte enn tradisjonell samtaleterapi.

Artikkel fra NRK omhandler erfaringer fra Veslelien behandlingssenter for rusmisbrukere i Brumunddal.

Du kan blant annet lese om Turid, som var døden nær av rusmisbruk. Høydepunktet for henne i behandlingen er nemlig kunstterapi.

Bilde artikkel:Var døden nær..09.11.2020

Artikkel fra Rubin 2-2020

Vis meg!

Psykodrama i kunstterapi av Lise Bjarkli

Lise Bjarkli presenterer psykodramaets bidrag til kunstterapien. Også hun relaterer arbeidet til traumebearbeiding, og forbedring av «kontakten med seg selv, å uttrykke seg kreativt, å få i gang en dialog med det uttrykte og dermed med eget indre, for så gradvis å bidra til innsikt, indre endring eller vekst, og ytre handling hos klienten».

Bilde_til_Artikkle_¨Vis_meg¨Rubin_2_20

Kunst - og musikkterapi i nytt recoverysenter.

Glimt recoverysenter på Heimdal i Trondheim, åpnet for noen måneder siden.

Kunstterapeut Lill Kristin Kjelbotn ser at det å jobbe med kunst åpner for nye innsikter og utvikling hos deltakerne.

art. fra napha.no:11.03.2020.jpg

Artikkel fra Rubin 2-2017

Fokusorientert kunstterapi 

 Ved Knut Omholt

I en gruppe studenter jeg hadde i kunstterapi ved universitetet i Ås i vår tok jeg noen ganger i bruk en tilnærming som kalles ‘fokusorientert kunstterapi’. Jeg gjorde gode erfaringer med det og vil her dele noen hovedpunkter i det som den fremgangsmåten innebærer.

Bilde:art.Rubin2:2017:knut omholt.jpg

Bilder åpner opp for ord

En medikamentfri sengepost åpnet på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø i 2017. Fra første dag har kunst- og uttrykksterapi vært en viktig del av behandlingen. For Ingrid Alapnes fungerer det godt å uttrykke seg i bilder.

Bilde/artikkel sinn og samfunn. 02.04.19

Artikkel fra Rubin 2-2015

Kunstterapi og egocide med personer der har haft et stofmisbrug

 Ved Lotte Pedersen

Har man i længere tid et stofmisbrug kan man sige, at man har en anden identitet, en misbrugs identitet. Ofte har man glemt hvem man er i virkeligheden...

egocide:Rubin2:2015:Lotte Pedersen.jpg

Artikkel fra Rubin 2-2015

Livet i Noahs Ark - del 2 

Dyrefigurer som redskap til å utforske interaksjonen i en gruppe. 

Ved Cecilie Meltzer

Vi har alle et forhold til dyr. Det handler om erfaring og kunnskap fra reelle møter med dyr i den virkelige verden, fra våre drømmer eller fra historier hentet fra beskrivelser i fabler, folkeeventyr og sagn.

Livet i Noas Ark del 2:cecilie meltzer:R

Artikkel fra Rubin 1-2015

Livet i Noahs Ark - del 1

Med dyr som hjelpere i veiledning og terapi.

Ved Cecilie Meltzer

Vi har alle et forhold til dyr. Det handler om erfaring og kunnskap fra reelle møter med dyr i den virkelige verden, fra våre drømmer eller fra historier hentet fra beskrivelser i fabler, folkeeventyr og sagn.

Livet i nohas ark:Rubin1:2015:cecilie me

Artikkel fra Rubin 1-2014

Samarbeid gir forståelse

Kreativ samhandling og kommunikasjon kan bidra til å styrke fellesskapet.

Ved Astrid M. Bondø

 

Elevprosjekt ved Nadderud videregående skole – hvordan skape forståelse og fred blant unge flyktninger som i utgangspunktet er «fiender».

samarbeid_gir_forståelse:Rubin1:2014:a

Maling med barn
Kunstterapi som metode i det forebyggende arbeid

Ved Anne-Lise F. Strøm, (1/2009)
Barnevernspedagog og kunstterapeut

 

Brettene med maling setter jeg på små krakker ved hvert staffeli, så vet vi hvor malingen er. Krakkene er også fine til å stå på dersom papiret er så stort at barnet ellers ikke når til toppen. Barn elsker å stå på krakk og male og dette kan utnyttes dersom barnet ellers i hverdagen er høyt og lavt.

Bilde:_maling_med_barn:Anne_Lise_F._StrÃ

Kunstterapi i Palestina

Ved Steffen Rostock Svendsen, (2/2006)
Spes. i klinisk psykologi, kunstterapeut

Vi ønsket derfor å gi hjelperne tid og rom til seg selv; med kunst- og uttrykksterapimetoders mulighet for øket bevissthet om egne reaksjoner, og til en forløsning og bearbeiding av vanskelige og traumatiske følelser og opplevelser.

bottom of page