top of page
Kunstterapiens uke 2022.png

Kunstterapiens uke 2022

 

I uke 12 hvert år arrangerer og feirer Kunstterapiforeningen Norge Kunstterapiens uke, et gratis arrangement med hensikt å spre kunnskap om og erfaring med kunstterapi som mestrings-, utviklings- og medisinløs, helbredende behandlingsform gjennom foredrag og workshops.

I år har Kunstterapiforeningen både nasjonale - på norsk - og internasjonale - på engelsk - bidrag som inkluderer foredrag og workshop ved bruk av bl.a. uttrykksterapi, dramaterapi, billedterapi, musikkbasert miljøbehandling, digital kunstterapi, sosial kunstterapi og digital dramaterapi.

Arrangementet er åpent for alle voksne og gjennomføres i år heldigitalt via zoom. Karen Marie Omholt og Nikol Konstante koordinerer arrangementet på zoom på vegne av Kunstterapiforeningen Norge. Det er krav om påmelding.

Last ned program med beskrivelser og påmeldingslinker her

 

Påmeldingslinker under dagen det gjelder, påmeldingsfrist: innen dagen før aktivitetens dag / To register to the activities in English, deadline is the day before the day of the activity (click on the link above).

*Mandagens workshop “My nourishing place of belonging” og lørdagens rundt bord “Social Art

Therapy from Africa to Norway” er på engelsk.

Kontakt oss med spørsmål om Kunstterapiens uke 2022:

Nikol Konstante, nettansvarlig@kunstterapiforeningen.no

Program

Mandag 21.03.22

kl.17.00 Åpning

Hilsen fra Kunstterapiforeningens leder, Lise Bjarkli

Hilsen fra arrangementets zoom-koordinatorer, Karen Marie Omholt og Nikol Konstante.

Kl.17.10-17.30

“Hvorfor Kunstterapi? Planlegging av Kunstterapiens uke 2022” foredrag v/ Nikol Konstante

kl.17.30-18.00

Musikkbasert Miljøbehandlig, foredrag v/ Kari Bjerke Batt-Rawden, 1. lektor/ 1. amanuensis NTNU

kl.18.00-19.45

“My nourishing place of belonging”, * Recycled Book Art workshop by Joanna Wróblewska, Expressive Arts Therapist (på engelsk / in English)

Kl.19.45-20.00

pause

Kl. 20.00-21.30

Foredrag “Dramaterapi, innføring” og workshop i dramaterapi v/ Kjersti Zakariassen Fosse, dramaterapeut og universitetslektor NTNU

Påmelding til mandagens aktiviteter / To register on Monday’s activities: https://forms.gle/9rQFt7z69hizRise8

 

 

Tirsdag 22.03.22

kl.10.00-11.00

Tirsdagszoom for alle kunstterapeuter med tema: “Den Blå Diamant. Modell etter Vibeke Skov” v/ Karen Marie Omholt

       ----- 

kl.18.00-19.00

Foredrag: “Essens, personlighet og bevissthet” v/ Marit Øveraasen

kl.19.15-21.00

Workshop: “Farger og essens” v/ Marit Øveraasen

Påmelding til tirsdagens aktiviteter: https://forms.gle/sxuqhweTbkTCbDX47

 

Torsdag 24.03.22

 

kl.18.00-20.00

Workshop: “"Den feminine arketypen i forandring” v/ Rita Ubel og Karen Marie Omholt

Påmelding til torsdagens aktivitet: https://forms.gle/VBhvP6WkxBDGBhJk6

 

 

Fredag 25.03.22

kl.17.00-18.00

Foredrag: “Billedterapi som støttekontakt for outsider art?” v/ Markus Bossmeyer

 

kl.18.00-20.00

Workshop: “Digital dyrekasse og utforskning av Draw Chat” v/ Knut Omholt

Påmelding til fredagens aktiviteter: https://forms.gle/V1p4af8VZG1Lk6U87

 

Lørdag 26.03.22

kl. 11.00-12.00

“Social Art Therapy from Africa to Norway” * med Kunle Adewale - recorded interview (English) with following round table discussion about the Social Art Therapy possibilities in Norway - Where are we and where should be headed to? 

Video - intervju med Kunle Adelwale (opptak) * og påfølgende rundt bord på engelsk om Sosial Kunstterapi i Norge - hvor er vi og hvor må vi bevege oss mot og hvordan skal vi jobbe for å oppnå dette målet?

 

kl.12.00-13.30

Snap Camera Workshop (Digital dramaterapi): “Min terapeut” v/ Nikol Konstante

Påmelding til lørdagens aktiviteter / to register on Saturday’s activities: https://forms.gle/UhQxpSgCkPSJ6fK86 

 

*Mandagens workshop “My nourishing place of belonging” og lørdagens rundt bord “Social Art Therapy from Africa to Norway” er på engelsk.

 

 

Korte CVer og beskrivelser av foredrag/workshop

 

Mandag 21.03.22

 

 

Karen Marie Omholt, Kunstterapiens ukes koordinator

 

Karen Marie er kunstterapeut og musiker. Har utdanning fra Institut for Kunstterapi (Danmark) og arbeider med skam og arketyper. Har eget kunstterapiverksted på Ås, og jobber også som Kulturskolelærer i Vestby. Privat har hun barnekor, sangelever og pianoelever. Hun har vært leder i Kunstforeningen i Ås, har vært leder i Kulturhuset D6, Ås. Har vært aktiv med ulike roller i Kunstterapiforeningen i mange år. Har, siden 2. april 2019 hatt faste zoom-møter for Kunstterapiforeningens medlemmer hver tirsdag, som nettverkskoordinator i Kunstterapiforeningen Norge.

 

Nikol Konstante, Kunstterapiens ukes koordinator 

 

Nikol er kunstterapeut, kunstpedagog, kunstner og sangpedagog / performer. Har som kunstterapeut erfaring med barn, ungdom, familier, eldre, minoritetsgrupper; psykiske utfordringer og rus i det offentlige og i egen praksis. Forskning og spisskompetanse innen Nettbasert Kunstterapi. Leder for EFATs (European Federation of Art Therapy) faggrupper: Online Art Therapy, Social Art Therapy og Early Years Art Therapy. Grafisk designer med ansvar for EFATs profil, nettside og sosiale medier. For KTFN, Redaktør for Rubin (Kunstterapiforeningens magasin) og web- og sosiale medier ansvarlig. Har bachelor i Interiørarktitektur, eksponerings- og produktdesign (Athens Teknologiske Høyskole, Hellas), diplom i Sang og sangpedagogikk (Nasjonalt Konservatorium i Athens, Hellas), studert dans og drama (private skoler), Pedagogikk (OsloMet) og Veiledning (OsloMet). Har MA i Drama (OUC, Kypros), MA i Teologi (Durham University, England), MA i Digital læringsdesign (OsloMet). Har studert Billedterapi (OsloMet), Dramaterapi (NTNU) og Musikkbasert Miljøbehandling (NTNU). Studerer Psykologi på Profesjonsstudium (UiO) og Prosjektledelse (NTNU).

 

 

Nikol Konstante holder foredraget “Hvorfor Kunstterapi?”

hvor hun presenterer Kunstterapiens muligheter forankret i forskning samt konseptet bak Kunstterapiens ukes - program for 2022.

Påmelding til mandagens aktiviteter: https://forms.gle/9rQFt7z69hizRise8

 

 

Kari Bjerke Batt-Rawden, 1.lektor/1.amanuensis NTNU

Embetseksamen i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO). PhD fra University of Exeter, England i "Music and Health Promotion". Batt-Rawden arbeider med forskning og utviklingsarbeid innenfor natur-kultur-helse utfra et salutogent perspektiv. Hovedsaklig med kvalitative metoder; Grounded theory, aksjonsforskning, fenomenologi og narratives. Deltar i nettverket 'Sociology of the Arts' at Exeter University, England. Studiekoordinator for master i folkehelse. Er studieprogramleder for master i helsefremmende lokalsamfunn. Er emneandvarlig for studiet 'Musikkbasert miljøbehandling' (15 sp).

Påmelding: https://forms.gle/9rQFt7z69hizRise8

 

Kari Bjerke Batt-Rawden, holder foredraget om Musikkbasert Miljøbehandling

Foredraget tar opp helseutfordringene i samfunnet og hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes til å bedre kommunikasjon, livsmestring og økt verdighet. Det omfatter arbeid knyttet til aldersrelaterte sykdommer og demensomsorg, psykisk helsearbeid og rusforebygging.

 

Joanna Wróblewska, Expressive Arts Therapist

Joanna is a visual artist, expressive arts therapist and certified Yoga Nidra instructor currently based in Belgium. She holds a PhD in visual arts and an MA in intermodal Expressive Arts Therapy. Three years ago, Joanna co-founded Yohaku Art Collective, where together with Ineke Hulselmans, they focus on supporting processes of inquiry and transformation through art-making. She believes that art-making can inspire, connect, and transform humans on multiple levels. Joanna enjoys working with people who experienced migration and those in search for a place of belonging, as this is also her own life path. She specializes in profound cross-cultural and interdisciplinary work using playful art-based tools, grounding elements of East Asian practices, guided imagery, and deep relaxation techniques.

 

Joanna Wróblewska facilitates the workshop: “My nourishing place of belonging”

Påmelding til mandagens aktiviteter/registration on Monday’s activities: https://forms.gle/9rQFt7z69hizRise8

In this workshop, we will create recycled book art to reflect on our place of belonging in this world. We will connect with unnecessary books and play with words, images, and meanings using simple art materials. Finally, we will dive into a shared reflection to discover what nourishes us and how we can cultivate that goodness in daily life. This workshop is suitable for anyone, no prior experience in art-making is necessary. Language: English. Art materials: an old/unnecessary book, felt markers and/or crayons, scissors, glue, a notebook, and a pen.

 

Kjersti Zakariassen Fosse, Dramaterapeut/Universitetslektor NTNU

Utdanning: Kjersti har Master i Psykologi (NTNU) og Master Drama and Movement Therapy (Royal Central School of Speech and Drama).

Yrkeserfaring: Jobber som Universitetslektor/Dramaterapeut på NTNU, som språkdatainnsamler på Lausanne Business Solutions. Har jobbet som dramaterapeut - selvstendig næringsdrivende og Fagarbeider på PVS (Pedagogisk Vikarsentral).

 

Kjersti Zakariassen Fosse holder foredraget “Dramaterapi, innføring” og workshop i dramaterapi 

Foredraget vil gi en kort oversikt over hva dramaterapi er og hvordan det kan brukes. Per i dag, jobber Kjersti ikke klinisk, men har brukt dramaterapeutisk tilnærming som helsefremmende og forebyggende tiltak, og det er dette presentasjonen vil legge vekt på. I tillegg vil hun presentere en kort metodisk tilnærming som kunstterapeuter som deltar kan ta inn i egen praksis. Workshopen vil vise et enkelt dramaterapeutisk forløp med utgangspunkt i et kjent folkeeventyr. Ofte brukes historiefortelling som tilnærming i dramaterapi, og eventyr kan fungere som et kraftfullt virkemiddel, både for barn og voksne.

Påmelding til mandagens aktiviteter: https://forms.gle/9rQFt7z69hizRise8

 

Tirsdag 22.03.22

 

Karen Marie Omholt

Karen Marie er kunstterapeut og musiker. Har utdanning fra Institut for Kunstterapi (Danmark) og arbeider med skam og arketyper. Har eget kunstterapiverksted på Ås, og jobber også som Kulturskolelærer i Vestby. Privat har hun barnekor, sangelever og pianoelever. Hun har vært leder i Kunstforeningen i Ås, har vært leder i Kulturhuset D6, Ås. Har vært aktiv med ulike roller i Kunstterapiforeningen i mange år. Har, siden 2. april 2019 hatt faste zoom-møter for Kunstterapiforeningens medlemmer hver tirsdag, som nettverkskoordinator i Kunstterapiforeningen Norge.

 

Karen Marie Omholt holder workshop for alle kunstterapeuter med tema: “Den Blå Diamant.” Modell etter Vibeke Skov

 Med modellen "Den Blå Diamant", viser Vibeke Skov hvordan vi, fra vi er helt små, og oppover, gjør våre erfaringer som danner vår personlighet.  Frykten for avvisning er grunnleggende for hele vårt livsmønster. Gjennom denne modellen, som blir forklart på Zoomen, får deltagerne innblikk i hvilke affekter (ikke vilje-styrte), som påvirker våre liv. Modellen gir også klarhet og veiledning til hvordan vi kan forstå oss selv. Ark og fargestifter bringes med.

Påmelding til tirsdagens aktiviteter: https://forms.gle/sxuqhweTbkTCbDX47

 

Marit Øveraasen

 

Marit  er opprinnelig utdannet sivilingeniør med erfaring fra næringslivet med prosjektutvikling, ledelse og styrearbeid. Senere utdannet kropps psykoterapeut, kunst terapeut fra Institutt for Kunstterapi (Danmark) og CTI-coach. Hun har drevet egen praksis fra 1997. Siden 2011 har hun gjennomført en 9 åring grunnutdanning som lærer i den internasjonale spirituelle skolen The Ridhwan school (Diamond Approach), grunnlagt og utviklet/utvikles fremdeles av Hameed Ali og Karen Johnsen.

Marit har bred erfaring fra ulike miljøer. Fra egen leder erfaring, leder-nettverk for toppledere, lederutvikling og coaching, til terapi og spirituell utvikling og veiledning.

For noen år siden utviklet Marit kursene Farger og Essens og Kropp og Farger. Her kombineres hennes kunnskap på tvers av fag, med uttrykk innen kunstterapien. Disse kursene kan tilpasses ulike fora og miljøer, og tar for seg endringsprosesser i enhver sammenheng. De to arrangementene hun bidrar med på kunstterapiens uke, er et foredrag og en mini workshop som ligger til grunn for disse to kursene.

 

 

Marit Øveraasen holder foredraget: “Essens, personlighet og bevissthet”

I dette foredraget vil Marit Øveraasen  belyse sammenhengen mellom vår essens (indre natur), personlighet (utviklingsteori fra dybdepsykologi) og hva bevissthet egentlig er. Hvem er vi og hva er vi?

Spesielt vil vi se på hva som skjer med oss som mennesker når vi møter endringer, eller skal samhandle med andre. Foredraget er en introduksjon til mini workshopen “Farger og Essens”, som følger etter foredraget.

 

Marit Øveraasen holder mini workshop: “Farger og essens”

 

Mini workshopen kombinerer kreative uttrykk med Diamond Approach arbeid på en enkel måte. Terskelen for å delta er lav. Vi vil se på fem grunnleggende menneskelige ressurser, som alle er avgjørende for hvordan vi fungerer i livet og relaterer til andre mennesker. Disse kvalitetene er forankret i vårt dypeste potensiale (i essensen, vår indre natur). Vi vil bruke valgfrie kreative uttrykk til å kontakte disse egenskapene, og å få økt innsikt om oss selv.

Vi tar utgangspunkt i det livet du lever, og du kan selv velge temaer fra privatliv, yrkesliv eller samfunnet. Disse kvalitetene kan være svært nyttige ressurser for oss når vi skal takle livets naturlige endringer.

 

Materialer: forbered hvordan du vil uttrykke deg kreativt. Gjør klar materialer for det medium du velger: maling, tegning, skriving, instrument, snakking (trenger ingenting), eller annet kreativt verktøy.

 

Påmelding til tirsdagens aktiviteter: https://forms.gle/sxuqhweTbkTCbDX47

 

Torsdag 24.03.22

Rita Ubel

er en erfaren og kvalifisert Gestalt psykoterapeut, og har mastergrad i kunstterapi. I tillegg til å være terapeut i privat praksis har hun mange års erfaring fra arbeid med voksne og unge, som pedagogisk psykologisk rådgiver og i sosialpedagogiske prosjekt for ungdom. Kvalifikasjoner: Mastergrad i kunstterapi, Universidad de Murcia, Murcia. Fire års utdanning i gestaltterapi, Norsk Gestalt Institutt Høyskole, Oslo. Cand.paed. med spesialisering i pedagogisk psykologisk rådgivning (UiO). Cand.mag. med faget pedagogikk, psykologi og sosialantropologi (UiO). Fullt individuelt medlem av European Association for Gestalt Therapy (EAGT).Fullt individuelt medlem av European Federation of Art Therapy (EFAT). Innehaver av The European Certificate of Gestalt Psychotherapy.

 

Karen Marie Omholt

Karen Marie er kunstterapeut og musiker. Har utdanning fra Institut for Kunstterapi (Danmark) og arbeider med skam og arketyper. Har eget kunstterapiverksted på Ås, og jobber også som Kulturskolelærer i Vestby. Privat har hun barnekor, sangelever og pianoelever. Hun har vært leder i Kunstforeningen i Ås, har vært leder i Kulturhuset D6, Ås. Har vært aktiv med ulike roller i Kunstterapiforeningen i mange år. Har, siden 2. april 2019 hatt faste zoom-møter for Kunstterapiforeningens medlemmer hver tirsdag, som nettverkskoordinator i Kunstterapiforeningen Norge.

 

Rita Ubel og Karen Marie Omholt holder workshop: “Den feminine arketypen i forandring”

Et virtuelt kreativt verksted som er åpent for alle voksne, interessert i å undersøke sitt møte med den feminine arketypen i forandring, via visuelle kunstuttrykk og med støtte av musikk.

 

Påmelding til torsdagens aktiviteter: https://forms.gle/VBhvP6WkxBDGBhJk6

 

Fredag 25.03.22

 

Markus Bossmeyer

 

jobber som miljøterapeut i Enebakk kommune, Gaupeveien bokollektiv. Brukere er psykisk utviklingshemmede og et viktig mål er å finne gode svar på spørsmålet om hva som gir god livskvalitet. Siden 2014 undersøker han om billedterapiens tanker om at alle kan, at det er ingen feil måte å gjøre det på, også gjelder for folk som ikke har godt utviklet talespråk. Det betyr at det å kunne snakke om bildet eller det som skjedde underveis, bør erstattes med økt fokus på den kreative prosessen. Brukeren han jobber mest med bor i egen leilighet. Det å finne ut hva  det er som betyr virkelig noe for denne brukeren er egentlig kjernen av god miljøarbeid, synes Markus. Markus studerte Billedterapi på OsloMet. Siden 2014 er det den delen av jobben sin, som gir mest mening og bra samhandling med brukerne. De maler sammen en gang i uka. Markus har ledet en kreativ gruppe over 2 år på Sagene Frivilligsentralen og er glad i å fotografere.

 

Markus Bossmeyer holder foredraget "Billedterapi som støttekontakt for outsider art?" Fra Trastad Gård (outsider art på 1960 i Nord Norge) til Creative Growth i San Francisco.

 

Påmelding til fredagens aktiviteter: https://forms.gle/V1p4af8VZG1Lk6U87

 

Knut Omholt

 

Er Kunstterapeut, storyteller, pedagog.  Utdanning: Institut for Kunstterapi, Danmark. Seks års utdanning i sceniske og visuelle kunstfag. PhD i samfunnsfag.

Egen praksis som kunstterapeut med enkeltmennesker og grupper. Mange års erfaring fra undervisning ved høgskole og universitet; utviklet tilbud i kunstterapi og personlig utvikling for studenter. Hatt prosjekt med støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse. Skrevet en bok om mennesker, organisasjon og ledelse og en bok om å hente inspirasjon fra eventyrene til å være et skapende menneske. Hatt en rekke forestillinger og workshops med mytiske fortellinger og deres relevans for å forstå oss selv og våre vilkår i dag. Medlemskap: Kunstterapiforeningen Norge, Dansk Psykoterapeutforening, European Federation of Art Therapy

 

 Knut Omholt holder workshop i digital kunstterapi “Digital dyrekasse og utforskning av Draw chat”

Vi vil i denne workshopen utforske Draw chat som er en virtuell tavle eller ‘canvas’ med ulike tegne-/maleverktøy. Draw chat er fri å benytte, en trenger ikke registrere seg eller laste ned. Den kan brukes både med enkeltklienter og klientgrupper. I grupper kan hver klient arbeide for seg, for så å dele med de andre, eller klientene kan lage et fellesbilde. Vi vil i workshopen starte med at den enkelte fra en dyrekasse-padlet velger et dyr med egenskaper som kan hjelpe til med å utforske mediet. Det blir innføring i hvordan de enkelte tegne-/maleverktøyene fungerer. Så er det tid for selve utprøvingen. Vi deler til slutt erfaringer.

Påmelding til fredagens aktiviteter: https://forms.gle/V1p4af8VZG1Lk6U87

Lørdag 26.03.22

Kunle Adewale

Kunle is an art-in-health practitioner. He is a graduate of Awolowo University, Ile-Ife Nigeria with a specialization in Painting and Art History. He studied Civic Leadership from Tulane University New Orleans (USA), Arts in Health for Helping Professionals, Charlotte (USA), and Arts in Medicine at the Arts in Health Research Intensive from University of Florida (USA). Kunle is a certified artist in Understanding Arts and Dementia (University College London, UK), Medicine and The Arts, Humanizing healthcare (University of Cape Town, South Africa), Psychology and Mental Health, Beyond Nature and Nurture, University of Liverpool, Effective Fundraising and Leadership in Arts and Culture, University of Leeds, UK. Kunle Adewale founded three organizations namely ‘Tender Arts Nigeria’, 'Arts in Medicine Projects' and 'Arts in Medicine Fellowship'. He facilitates therapeutic art projects for displaced families suffering from post-traumatic stress disorders, prison inmates, children and adults living with cancer, sickle cell anemia, dementia, mental illnesses, HIV and Aids, Down syndrome, cerebral palsy, autism, or other neurological disorders. Kunle Adewale is a Mandela Washington Fellow, and a Senior Atlantic Fellow for Equity in Brain Health at the Global Brain Health Institute (GBHI), University of California (USA). He currently leads the largest Arts in Health Practitioners network in Africa.

 

A recorded interview with Kunle Adewale with a following round table about Social Art Therapy in Norway.

Påmelding til lørdagens aktiviteter / to regidter to Sturday's activity: https://forms.gle/UhQxpSgCkPSJ6fK86

 

Nikol Konstante

 

Nikol er kunstterapeut, kunstpedagog, kunstner og sangpedagog / performer. Har som kunstterapeut erfaring med barn, ungdom, familier, eldre, minoritetsgrupper; psykiske utfordringer og rus i det offentlige og i egen praksis. Forskning og spisskompetanse innen Nettbasert Kunstterapi. Leder for EFATs (European Federation of Art Therapy) faggrupper: Online Art Therapy, Social Art Therapy og Early Years Art Therapy. Grafisk designer med ansvar for EFATs profil, nettside og sosiale medier. For KTFN, Redaktør for Rubin (Kunstterapiforeningens magasin) og web- og sosiale medier ansvarlig. Har bachelor i Interiørarktitektur, eksponerings- og produktdesign (Athens Teknologiske Høyskole, Hellas), diplom i Sang og sangpedagogikk (Nasjonalt Konservatorium i Athens, Hellas), studert dans og drama (private skoler), Pedagogikk (OsloMet) og Veiledning (OsloMet). Har MA i Drama (OUC, Kypros), MA i Teologi (Durham University, England), MA i Digital læringsdesign (OsloMet). Har studert Billedterapi (OsloMet), Dramaterapi (NTNU) og Musikkbasert Miljøbehandling (NTNU). Studerer Psykologi på Profesjonsstudium (UiO) og Prosjektledelse (NTNU).

 

 

Nikol Konstante holder digital dramaterapi workshop med tittel “Min terapeut”

Med dramaterapeutiske virkemidler og ved bruk av Snap Camera undersøker deltakerne hvordan en god og passende terapeut kan være, hvilke egenskaper de ønsker terapeuten skal ha og hvilken relasjon de skal bygge.

For å delta på workshopen må man ha installert Snap Camera på PC og mulighet til å bruke / åpne det i ZOOM. Installere her: https://snapcamera.snapchat.com/download/ (les og kryss av: “I have read the Privacy Policy and agree to the Snap Camera License Agreement and the Terms of Service” for å kunne trykke på DOWNLOAD knappen)

 

Veiledning: Snap Camera i ZOOM bruk: https://www.youtube.com/watch?v=976dNbfFxzg

 

Påmelding til lørdagens aktiviteter: https://forms.gle/UhQxpSgCkPSJ6fK86

bottom of page