top of page

Knut Omholt

Kunstterapeut, storyteller, pedagog


Utdanning -Kunstterapeut fra Institut for Kunstterapi, Danmark

-Seks års utdanning i sceniske og visuelle kunstfag

-PhD i samfunnsfag


Medlemskap

Kunstterapiforeningen i Norge

Dansk Psykoterapeutforening

European Federation of Art Therapy

Kompetanse Egen praksis som kunstterapeut med enkeltmennesker og grupper. Mange års erfaring fra undervisning ved høgskole og universitet; utviklet tilbud i kunstterapi og personlig utvikling for studenter. Hatt prosjekt med støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Presentert mitt arbeid med kunstterapi i artikler og bokkapitler og vist det i workshops på nasjonale og internasjonale konferanser. Skrevet en bok om mennesker, organisasjon og ledelse og en bok om å hente inspirasjon fra eventyrene til å være et skapende menneske.

Hatt en rekke forestillinger og workshops med mytiske fortellinger og deres relevans for å forstå oss selv og våre vilkår i dag. Bruker også inntrykk av annen kunst til å billedliggjøre dilemma i livet.

Erfaring med nettbasert kunstterapi/selvutvikling.

Tilbyr Individual- og gruppeterapi rettet mot depresjon, angst, traumer og relasjonsproblemer.

Selvutvikling individuelt eller i grupper for å fremme kreativitet og helhet.

Tar som grunnleggende utgangspunkt at vi består av deler eller delpersonligheter og tar sikte å på å styrke samspillet mellom disse. Arbeider med psykosomatiske tilnærminger, aktiv imaginasjon, indre delers historie, eksistensielle betingelser, den større sosiale sammenheng en inngår i og forholdet til menneskeskapte omgivelser og natur.

Kontaktniformasjon:

Knut Omholt

Skogveien 38

1433 ÅS

Telefon: 97 59 22 52

160 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page