top of page

Nikol Konstante

Kunstterapeut, kunstpedagog, kunstner og musiker

Utdanning

er kunstterapeut, kunstner (ikonmaler og kunst-/ikonpedagog) og musiker, sangerinne / performer (samt sangpedagog). Hun jobber som interiørarkitekt, eksponeringsdesigner, grafisk- og webdesigner (og yrkesfagpedagog på videregående skole i disse fagene). Hun har bl.a. studert Interiørarktitektur, eksponerings- og produktdesign (Athens Teknologiske Høyskole, Hellas), Sang og sangpedagogikk (Nasjonalt Konservatorium i Athens, Hellas), Pedagogikk (OsloMet), Veiledning (OsloMet). Har Master i Drama (OUC, Kypros), Master i Teologi (Durham University, England), Master i Digital læringsdesign (OsloMet) og har studert Billedterapi (OsloMet), Dramaterapi (NTNU) og Musikkbasert Miljøbehandling (NTNU). Studerer psykologi på Profesjonsstudium i Psykologi (UiO) og Prosjektledelse (NTNU).


Kompetanse: Hun har god erfaring fra jobb med sårbare grupper: barn, ungdom, familier, godt voksne og eldre, minoritetsgrupper og mennesker med psykiske utfordringer og rus i det offentlige (Kirkens Bymisjon, Sagene Frivilligsentral, oa), samt klienter i egen praksis.

Har fordypende kompetanse og lang og varierende yrkesaktivitet og erfaring i kunst, musikk og drama og er fleksibel, flink til å lytte, forstå og å tilpasse til klientenes behov. Bruker kunstens ekspressive kraft og varierende tilnærminger, metoder og materialer for å fremme velvære og helhetlig utvikling i menneskets kognitive, symbolske, affektive, perseptuelle, sensoriske og kinestetiske planer som de er definert i ETC (Expressive Therapies Continuum) modellen.

Har holdt og holder på med forskning innen nettbasert kunstterapi, har jobbet med klienter individuelt og med grupper via nettet og har spisskompetanse i å veilede klienter og grupper gjennom digitale verktøy i terapi og i kreative prosesser (eksempel på verktøy: whiteboard, miro, padlet, snap camera, mmhmm i plattformer som: DOXYME, ZOOM, SKYPE, TEAMS, WHATSAPP, osv).

Nikol ønsker å bidra til å fremme kunstterapi som naturlig, medisinløs helsefremmende behandlingsform og hellende metode som fortjener sin fast plass på både helse- og kulturinstitusjoner og generelt i samfunnet.


Aktivt medlem (full individual member) i EFAT (European Federation of Art Therapy). Ansvarlig (coordinator) for EFATs grupper: Online Art Therapy Special Interest Group (SIG), Social Art Therapy Special Interest Group (SIG) og Early Years Art Therapy Special Interest Group (SIG). Jobber for EFAT sin Communication Comittee med ansvar for grafisk design, EFATs nettside og sosiale medier.

Aktiv deltakelse i EFATs grupper (SIG): Photo Art Therapy, Art Therapy in Museums og Eco Art Therapy.

Tidligere:redaktør for Rubin (Kunstterapiforeningens magasin) og web- og sosiale medieransvarlig for Kunstterapiforeningen Norge (KTFN).

Medlem i tillegg til KTFN, i Drama og Theater pedagogene i Norge.

Tilbyr:

For tiden veileder hun grupper på Museer (Art therapy in Museums) og på Ensjø og Sagene i Oslo og tar imot klienter (uten ventetid) i Oslo sentralt, samt tilbyr hun individuelle telekonsultasjoner og gruppeøkter (over telefon og) nettet. Tar imot digitalt klienter internasjonalt.

Språk: Engelsk, Norsk, Gresk.

Inntak: Tar imot klienter fortløpende.

Kontaktinformasjon Nikol Konstante

Parkveien 4B

0350 Oslo Epost: digitalkunstterapi@gmail.com Facebook


Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page